Bilder

12.04.2008. Dugnadsgjengen i gang med maling og montering av nye isoporklosser

Havnevik Småbåtforening

Bilder

Bilder fra montering av ny bølgedemper 2012

 23.07.2012. Klargjøring av fundament til bølgedemper

18.09.2012. Bølgedempere lagt ut

19.09.2012. Lodd til bølgebryter

18.09.2012. Bølgedempere lagt ut

19.09.2012. Sjøsetting av arbeidsflåten

19.09.2012. Marina Solution og sjåfør fra Einar Valde igang med montering av moringslodd

22.09.2012. Medlemmene i full gang med å montere utriggere for bølgedemper

22.09.2012. Klargjøring til sleping av utriggere 

22.09.2012. Montering av utriggere på bølgedemper

27.09.2012. Landgang ferdig montert på bølgedemper 

20.04.2013. Sittebenk montert  

20.04.2013. Port montert  

14.05.2013. Vedlikehold av utriggere

22.09.2012. Sleping av utriggere

22.09.2012. Utriggere ferdig montert på bølgedemper

19.10.2012. Betongdekke støpt på molo

20.04.2013. Rekkverk montert

20.04.2013. Vårt nye anlegg ferdig

Bilder fra montering av ny brygge 2008

12.04.2008. Brygger koblet sammen

12.04.2008.Utlegging av moringslodd. Utført av G. Øye A/S

12.04.2008. Medlemmene i full gang med å montere utriggere

Stor flo i båthavna 2008

28.01.2008

 28.01.2008

Linker                         

Redningsselskapet

Skipstrafikk

Santidskart over skip

www.marinas.no

Leverandør av flytebrygger, bølgedempere etc