Kontakt oss

Havnevik Småbåtforening

Redningsselskapet

www.marinas.no

Leverandør av flytebrygger, bølgedempere etc

Skipstrafikk

Santidskart over skip


Leder:                                                    Frank Roger Berg           91 76 82 79                Havneviksmaabaatforening@outlook.com

Kasserer:                                               Ben Tore Ulleland          98 20 73 92                BenToreUlleland@Eaton.com

Matrialforvalter:                                  Norleif Jøsvoll                45 25 49 59                norleif123@gmail.com

Vara:                                                      Jan Erik Brakstad            90 63 40 42                jan.erik.brakstad@gmail.com

Diselfyller:                                            Tore Andestad                95 20 37 42                 andestad@online.no

Diselfyller:                                            Arne Steinveg                 41 67 01 46                 arsteinv@online.no

Diselfyller:                                            Frank Roger Berg           91 76 82 79                 Havneviksmaabaatforening@outlook.com

Ansvarlig for vedlikehold 2020:        Tore Andestad                95 20 37 42                 andestad@online.no

Ansvarlig for vedlikehold 2020:        Robert Bjerknes             99 23 78 42                 bjerknesrobert@gmail.com

            

Linker