Dugnad

Havnevik Småbåtforening

Redningsselskapet

www.marinas.no

Leverandør av flytebrygger, bølgedempere etc

Skipstrafikk

Santidskart over skip

Dugnad

Havnevik Småbåtforening består av 49 medlemer.

Vi har organisert oss slik at styret setter opp dugnadsplan for hvert år. To nye vedlikeholdssjefer som plukkes ut i alfabetisk rekkefølge settes opp for hvert år. Vedlikefoldssjefene sørger for å kalle inn til dugnad, skaffer utstyr og følger opp at dugnad blir utført.

Vedlikeholdssjefene fyller ut en kontroll-/sjekkliste hvert år. Da får vi dokumentert at vi har årlig kontroll av hava vår, og vi får rettet feil/mangler umiddelbart.

Vi har en fantasisk gjeng som stiller opp med en gang de blir forespurt om å bli med på dugnad. Noen ganger har medlemmer etterspurt om vi ikke snart skal ha dugnad, slik at de får delta. Styret takker alle medlemmer for den flotte innsattsen dere har levert i mange år.

To store ombygginger har vi utført i 2008 og 2012. Det var utført 900 dugnadstimer i 2008 og 800 dugnadstimer i 2012 på praktisk arbeid.

Fra 2001 ut 2012, er det registrer totalt 2900 dugnadstimer.

14.05.2013

Alle plassene er nå klar til bruk.

11.05.2013

4 stk utriggere blir forlenget og lagt ut i løpet av uke 20.

20.04.2013

Port på bølgedemper blir montert 20.04.2013.

Benken på bildet under blir plassert ute på molo, 20.04.2013

13.04.2013

Rekkverk på enden av molo blir montert 13.04.2013.

12.04.2013

Vi starter med flytting av utriggere fredag 12.04.2013 klokken 17.00. Vedlikeholdssjefene tar kontakt med dugnadsgjengen som skal være med.

Linker