Reglemang

Havnevik Småbåtforening

Redningsselskapet

www.marinas.no

Leverandør av flytebrygger, bølgedempere etc

Skipstrafikk

Santidskart over skip

Reglemang

  • Eier står ansvarlig overfor Havnevik småbåtforening.  Leier han ut plassen må han sikre seg at leietaker er kjent med reglene og påtar seg det ansvar eier har overfor foreningen.  Havnevik småbåtforening påtar seg ikke ansvar for skade på folk eller eiendeler som oppstår ved bruk av havna eller utstyr i havna.  Den enkelte båteier er selv ansvarlig for sin båt. Den enkelte båteier må selv sørge for forsikring av båten sin. Havnevik småbåtforening krever minimum ansvar.
  • Krav om betaling av årsavgift, strøm forsikring, kontingent og evt. tilleggsavgifter pga sen betaling med 2 ukers varsel. Ved purring påløper et gebyr på 100 kroner. 
  • Fortøyning utenom faste plasser skal klareres med styret.  Styret har fullmakt til å kreve en avgift ved slik fortøyning.
  • Alle båter som ligger i anlegget skal fortøyes slik at de ikke skader anlegget eller andre båter.  Båter skal være påmontert strekkfisker foran og bak, og de skal være tilstrekkelig fendret.  Eier er ansvarlig for at det strekkes tau mellom utriggerne dersom plassen blir stående tom over tid. Eier blir belastet med 100 kroner hvis dugnadsgjengen må strekke tau mellom utriggere. Skader på båter, brygger eller anlegget for øvrig medfører erstatningsansvar.
  • Eier/leietaker er ansvarlig for dem han låser inn på anlegget.  Alle skal ferdes hensynsfullt på og rundt anlegget slik at de er til minst mulig sjenanse for andre.  Sjenerende atferd skal taes opp med den det gjelder. Ved ferdsel i båt i havneområdet skal farten være maksimalt 3 knopp.
  • Det er kun tillat å kjøre fram til molo for av og pålessing av utstyr. Langtidsparkering er ikke tillatt. Kjøretøy skal plasseres på parkeringsplass. Hvis parkeringsplassen blir misbrukt kan styret fjerne enheten og belaste eieren for utgiftene. Det er heller ikke tillatt å sette fra seg båter, båtutstyr og lignende.
  • Søknad om medlemskap og båtplass sendes lagets styre, som tildeler båtplasser. Tildelt båtplass kan ikke overdras til andre uten styrets godkjenning. Styret må informeres når medlem låner ut båtplassen.
  • Brukere må ikke forurense havneområdet og parkeringsplassen. Vær spesielt oppmerksom på at sløying av fisk i havneområdet ikke er tillatt.
  • Strøm til varme er ikke tillatt uten bruk av måler. Strøm til opplading, rengjøring etc. er ok uten måler, men maks 3 dager tilkoblet. Tilkoblet lengre en 3 dager, må strøm måles. Måleren leses av i januar og resultatet leveres leder skriftlig. Brytes punktene i regel 9., medfører dette et tilleggsgebyr på kroner 1000,-

     Reglemang gjelder i fra 14.02.03. Revidert og godkjent av årsmøte 22.02.08.

Linker