Havnevik Småbåtforening

6456 Skåla

 Redningsselskapet

Forsiden - Eliasklubben

            For barn

 www.marinas.no

Leverandør av flytebrygger,         bølgedempere etc

 Utfører arbeid både på

    land og under vann

Utfører arbeid både på land og under vann

 Vi er en bedrift som er spesialisert innen    båt    og motor service, marine service,       båtutstyr,  innredning og reparasjoner

Fiske, båt, redningsutstyr,

      motor og teinefisk

Vedlikehold 

KNBF har utarbeidet en standard for «Kontroll-/sjekkliste av flytende havnemateriell». Denne standarden har vi justert noe, slik at den passer enda bedre for vår båthavn.

Havnevik småbåtforening har årlig periodisk inspeksjon på alle installasjonene vi eier. For å sikre at alt blir kontrollert, så har valgt å bruke faste personer som tar denne kontrollen hvert år. Da får vi dokumentert at vi har årlig kontroll av havna vår, og vi får rettet feil/mangler så snart som mulig etter alvorlighetsgrad.


G. Øye klargjøring for inspeksjon av kjettinger fra bølgedemper og ned tau

Sjekk av fortøyninger under vann

Siste sjekk før dykker går ined i sjøen

Kjetting er spylt rein med høytrykksvasker og kontrollmåles av dykker

Linker                         

   Skipstrafikk

Santidskart over skip