Havnevik Småbåtforening

6456 Skåla

 Redningsselskapet

Forsiden - Eliasklubben

            For barn

 www.marinas.no

Leverandør av flytebrygger,         bølgedempere etc

 Utfører arbeid både på

    land og under vann

Utfører arbeid både på land og under vann

 Vi er en bedrift som er spesialisert innen    båt    og motor service, marine service,       båtutstyr,  innredning og reparasjoner

Fiske, båt, redningsutstyr,

      motor og teinefisk

Leder:                                                    Frank Roger Berg           91 76 82 79                Havneviksmaabaatforening@outlook.com

Kasserer:                                               Ben Tore Ulleland          98 20 73 92                BenToreUlleland@Eaton.com

Matrialforvalter:                                  Norleif Jøsvoll                45 25 49 59                norleif123@gmail.com

Vara:                                                      Jan Erik Brakstad            90 63 40 42                jan.erik.brakstad@gmail.com

Diselfyller:                                            Tore Andestad                95 20 37 42                 andestad@online.no

Diselfyller:                                            Arne Steinveg                 41 67 01 46                 arsteinv@online.no

Diselfyller:                                            Frank Roger Berg           91 76 82 79                 Havneviksmaabaatforening@outlook.com

Ansvarlig for vedlikehold 2020:        Tore Andestad                95 20 37 42                 andestad@online.no

Ansvarlig for vedlikehold 2020:        Robert Bjerknes             99 23 78 42                 bjerknesrobert@gmail.com

            

Linker                         

   Skipstrafikk

Santidskart over skip